ชื่อ-สกุล  นางกัญญนันทน์ กลิ่นตันธนานันท์
โรงเรียน  บ้านดอนไม้ไฟ
สังกัด  สพปบร3
E-Mail   kan2518_10@hotmail.com
ที่อยู่/จังหวัด  โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลทั่วไป  นายทะเบียน นางกัญญนันทน์ กลิ่นตันธนานันท์ 0833852075 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ เลขที่ 3 หมู่ 11 ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ