ชื่อ-สกุล  นายแสนพล ระดากุล
โรงเรียน  บ้านแป้งวิทยา
สังกัด  สพม.5
E-Mail   kru-san@hotmail.com
ที่อยู่/จังหวัด  ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ข้อมูลทั่วไป  โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
นายทะเบียน นายแสนพล ระดากุล 087-2403101
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ