หัวข้อข่าว :: การกำหนดรหัสวิชา IS ในโปรแกรม Student2551V2:8
รายละเอียดข่าว :: รายละเอียด
การกำหนดรหัสวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในโปรแกรม Student2551 V2:8

จาก ศูนย์ปฎิบัติ GPA   วันที่ 24/3/2556 5:23:14


Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744