หัวข้อ :ปพ.9
หลักฐานที่ต้องออกให้นักเรียนเมื่อจบการศึกษานอกจาก ปพ.1 ,ปพ.2 ปพ.4 , ปพ.6 ปพ.8 แล้ว ปพ.9 จำเป็นต้องออกให้หรือไม่ครับ เพราะเหตุใด รีบตอบด่วน ขอบคุณล่วงหน้าครับ

จาก ชัชวาลย์  แก่นมณี หน่วยงาน หนองพอกวิทยา วันที่ 8/2/2548 10:52:40 IP 203.172.186.50
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
- การออกเอกสารให้นักเรียนอย่างไรลองสอบถามทาง
สำนักมาตรฐานวิชาการ สพฐ. 02-3910055 ต่อ 409
http://academic.obec.go.th/


จาก webmaster วันที่ 15/2/2548 9:07:53  IP

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744