หัวข้อ :การจัดส่ง ปพ.3
เรียน เจ้าหน้าที่ GPA
กรณีจัดทำ ปพ.3 เสร็จแล้ว ต้องส่งให้ สพฐ 1 ชุด ส่งให้ สพท.1 ชุด และ เก็บไว้ที่โรงเรียน 1 ชุด นั้น
ขอเรียนถามว่า ต้องส่งฉบับจริง ให้ สพฐ. ส่วนส่งให้ สพท. และเก็บไว้ที่โรงเรียนนั้น จะถ่ายสำเนาได้หรือไม่

กราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
สวัสดิ์ กรรำ

จาก สวัสดิ์  กรรำ หน่วยงาน วัฒโนทัยพายัพ วันที่ 13/7/2549 16:43:44 IP 202.129.32.67
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
- ทั้ง 3 ชุด พิมพ์ด้วย ปพ.3 จริงทั้งหมด ถ่ายสำเนาไม่ได้จาก webmaster วันที่ 13/7/2549 17:07:24  IP

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744