หัวข้อ :รบกวนตอบเรื่องการพิมพ์ ป.พ.3 ม.3
ผมเจอปัญหาเรื่องการพิมพ์ ป.พ. 3 แบบใหม่กับโปรแกรม student beta 4 คือ พิมพ์ แล้วแจ้ง error code 1289
page header band is too large to fit on page ซึ่งคาดว่าจะเป็นเพราะการปรับขนาดกระดาษ แต่ก็แก้ไขแล้วยังเหมือนเดิม ทั้ง ๆ ที่ของ ม.6 ไม่มีปัญหาอะไร แต่ผมแยกคนละเครื่อง ไม่ทราบเป็นเพราะเครื่องคอมหรือเปล่า ขอรบกวนตอบด้วยครับ

จาก บรรจง  พิชัยวงศ์ หน่วยงาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วันที่ 11/4/2548 14:27:40 IP 203.150.218.195
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
ให้ตรวจสอบดังนี้
1. เครื่องพิมพ์ ให้เป็นชนิดหัวเข็ม แคร่ยาว
2. เครื่องพิมพ์ตั้งค่ากระดาษ ให้เป็น A3

จาก webmaster วันที่ 12/4/2548 19:47:52  IP

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744