หัวข้อ :สอบถามเรื่องรหัสวิชาเพิ่มเติม
ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้รหัสวิชาทั้งสาระวิทย์และการงานอาชีพ มีเรื่องขอคำแนะนำบางประการดังนี้
1.รหัสวิชาลำดับที่20,40,60,80 ของทั้งสองกลุ่มสาระหายไป ให้ปล่อยไว้อย่างนั้นใช่หรือไม่
2.หลักสูตรของทางโรงเรียนเน้นหนักไปทางกลุ่มสาระการงานโดยเฉพาะช่างและธุรกิจ ปรากฏว่าจำนวนรายวิชาของทั้งช่างและธุรกิจมีมากกว่าจำนวนที่ทางศูนย์แจ้งมา จะให้ทำอย่างไร ขอแนวปฏิบัติด้วย(ช่างมีประมาณ 30 รายวิชา ส่วนธุรกิจ มีประมาณ 25 รายวิชา)

จาก พิชัย   นิลนวล หน่วยงาน วันที่ 19/3/2548 21:29:39 IP 203.151.140.118
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
ตอบ
1.ถูกต้องแล้วครับ
2.ก็ให้พยายามระบุชั้นปี ก็จะได้ประมาณ 60 รายวิชา ในแต่ละกลุ่ม

จาก webmaster วันที่ 20/3/2548 0:17:39  IP

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744